Nyheder / DOGM

DOGM

20/6-2020
Så fik den overordnede grundejerforeningen sin egen hjemmeside. 
Fremover vil nyheder om den kunne ses der.
Invitation til møde hvor der nedsættes arbejdsgrupper til udvikling af fællesarealerne på Margretheholm
ONSDAG DEN 10. JUNI KL. 19-20
I forbindelse med at vi har fået overdraget samtlige fællesarealer fra Sjælsø indkalder vi til et møde på tværs af alle foreninger på Margretheholmen. Vi har taget initiativ til mødet så vi som beboere kan få indflydelse på hvordan vi ønsker at anvende og udvikle vores skønne fællesarealer. Som udgangspunkt følger der ikke noget økonomi med de respektive grupper. Opgaven bliver derfor i første omgang at indstille hvilke ideer og visioner vi har på de forskellige områder. Det bliver også gruppernes opgave at finde frem til hvordan vi efterfølgende kan finansiere og gennemføre evt. tiltag. Tanken er at grupperne skal arbejde på at der snarest, i en fase 1 igangsættes tiltag, og grupperne også arbejder på en fase 2 der skal have et længere tidsperspektiv.
Så har du nogle idéer og tanker omkring området skal du møde op melde dig til en af de 5 fem grupper, der skal nedsættes på dagen. På dagen skal der vælges en kontaktperson for hver gruppe.
Af hensyn til COVID-19 mødes vi i de grupper som vi efterfølgende skal arbejde videre i. Derfor har vi valgt at I skal møde op ved de områder I ønsker at engagere jer i. Du skal på forhånd tilkendegive den gruppe du ønsker at deltage i ved at tilmelde dig en af de fem nedenstående begivenheder der er oprettet:
1. Bådebroen: https://www.facebook.com/events/2692478891076313
2. Bådskuret: https://www.facebook.com/events/180944436564058
3. Engen bag Udsigten: https://www.facebook.com/events/572048760383999
4. Legeplads, trampoliner og torvet: https://www.facebook.com/events/542424903042842
5. Øvrige fællesarealer foran rækkehusene: https://www.facebook.com/events/823270158455951
Grupperne skal udarbejde forslag for de respektive områder som sidenhen skal godkendes af DOGM. Før de igangsættes.

Med venlig hilsen, Bestyrelsen i DOGM
 
 
13-2-2020 
Sjælsø har meddelt at de resterende både i havnen, vil blive fjernet og kørt til skrot den 15/3-2020. 
Envidere vil området med den store bålplads og området mod Amagerbakke blive renset uge 8. 
Herefter vil Sjælsø ikke have flere forpligtelser i området, og det hele er overdraget til Den Overordnede Grundejerforening Margretheholm.  
UPDATE
Grundet den massive regn her i Februar, udsættes det til april
UPDATE
De starter op med rensning af jord fra den 27/4
2/12 - 2019

- DOGM har nu endeligt skrevet under på overdragelsesdokument omkring baghaven og  havnen. Området overtages den 1/1-2020
- Der er indkøbt bordebænke og en trampolin til det område.
- Butchersheat har lejet plads til en fast Saunacontainer bag masteskuret. Den kommer op primo 2020.
- Der arbejdes på at få Venstre, Konservative, DF og socialdemokratiet ud og besøge os, til en snak omkring Lynnetteholm og etableringen af denne.  
 
8/8 - 2019
 
-Det er blevet besluttet at lade engen bag udsigten vokse, og være eng. Der vil senere blive lavet et lille areal i midten, hvor græsset vil blive slået.
-Det forventes at DOGM overtager havnen og området omkring 1/10 2019 derefter er Sjælsø helt ude.
 -Legepladserne er igang med en overordnet overhaling og renovering.
 
 
7/1 – 2019

-Sjælsø er ved at sælge grusarealerne til Københavns Kommune.
I den forbindelse er DOGMs krav på 250 m2 isoleret fællesareal blevet tinglyst krav til køberen. Her er tale om det fælleshus Sjælsø mangler at aflevere, der skulle have ligget ved masteskuret.

-Der undersøges muligheden for etablering El-bil lade stationer. Hvis disse bliver etableret, vil der blive en restriktiv tids parkering på 4 timer, så alle kan få ladet deres biler.
Der undersøges samtidig muligheden for at dedikerer nogle af vores fælles P-pladser til bybil deleordninger.

-DOGM noterer sig med tilfredshed at PKA har åbnet for at alle beboere får mulighed for at leje en P-plads i udsigten.

-Det er blevet besluttet at afholde et fællesmøde, med henblik på at nedsætte et udvalg, der skal arbejde med forslag omkring brugen af området bag Udsigten, herunder havnen.

-Kommunen har godkendt opsætning af pullert ind mod pladsen, er der vil nu blive indhentet tilbud og den vil blive opsat hurtigst muligt.

-DOGM indhenter priser for forbedring af stisystemerne i området, i stil med det de sorte byhuse har fået lavet.
12/9-2018
Bestyrelsen har nægtet at overtage området bag udsigten, men havnen, indtil der ligger en konkret og godkendt plan fælleshuset. 
Der er arbejdes på nogle fælles dage som Halloween og fastelavn i grundejerforenings regi. 
Der mangler fortsat frivillige til legeplads udvalg og trampolin vedligehold. Kontakt Katja Brandt fra de sorte byhuse, hvis i vil hjælpe til. 
Der forventes at komme et forslag på trafiksikkerhed fra en gruppe beboere sidst på året. 
Der skal nedsættes et tryghedsudvalg, da der har været flere indbrud, blottere, vindueskiggere osv, for at finde løsninger på at forbedre trygheden i området.... Ønsker man at deltage her, kan man kontakte Christian Kjærgaard.
Der er ansøgt om opsætning af pullert, mellem skiltene ind mod pladsen. 
Nyt fra DOGM 12/3-2018
Pladsen:
Kommunen har stadig ikke behandlet ansøgningen om pullert og skilte mod pladsen.
Fælleshus:
Kommunen fastholder at der ikke må bygges bag udsigten.
Sjælsø er i dialog med kommunen omkring anden placering. Der forventes løsning inden sommerferien
Trampoliner:
Disse er fundet ulovlige. De vil derfor blive nedtaget og søgt gjort lovlige, inden de kan tages i brug igen.
Området:
Det sidste af området, bag udsigten, overdrages fra Sjælsø ved udgangen af maj. Herefter har grundejerforeningen endelig overtaget det fulde område.
Budgettet:
De sidste par år er budgettet ikke forhøjet, i takt med at området er blevet større og større, hvorfor grundejerforeningen er underfinancieret. Dette rådes der bod på nu, hvorfor bidraget fra udsigten og de andre stiger de næste par år.