Nyheder / E/F Udsigten

E/F Udsigten

4/5-2021
I vil alle snarest modtage en indkaldelse til generalforsamling. 
Desværre kan vi, grundet corona restriktioner, ikke mødes fysisk og den vil derfor blive afholdt via Teams.
Af samme årsag har vi i bestyrelsen valgt at det ikke bliver muligt at stille forslag til generalforsamlingen. Send gerne forlsag, og såfremt der er forslag der ikke umiddelbart kan vente til 2022, så indkalder vi til Ekstraordinær generalforsamling, så snart det er muligt. 
Men dette års generalforsamling bliver rengskab/budget og valg til bestyrelsen. 
 
OPDATERET MED LINK 
7/11-2020
Generalforsamling 2020
Som alle nok er bekendt med, har der ikke været afholdt generalforsamling grundet Corona restriktioner. 
Flere har spurgt om den ikke kan afholdes via zoom, skype eller lignende. 
Bestyrelsen mener ikke det er hensigtsmæssigt at så mange skal diskutere online. Ydermere kræver det at ejerforeningen sikrer at alle beboere kan komme på og har det rigtige udstyr. Det er ikke en opgave vi kan påtage os. 
Vi håber meget at vi kan forsamles igen i foråret 2021. 
 
18/8-2020
For at imødekomme beboernes behov for adgang til engen og havnen, er det blevet besluttet at etablere en trappe på volden ca udefra nr 64/62
update
arbejdet starter uge 39
April 2019
Grundet Corona er generalforsamlingen udsat på ubestemt tid.
10/11-2019
 
I forbindelse med høringen omkring de miljømæssige konsekvenser for etableringen af Lynettteholm, har bestyrelsen udarbejdet følgende hørringssvar.
25/10 - 2019
 
Bestyrelsen har samarbejde med DOGM sendt følgende høringssvar til kommunen i forbindelse til kommuneplan 2019
15/10-2019
Skal vores baghave og lokalmiljø ødelægges???

I forbindelse med etablering af Lynetteholm, er der risiko for at vores lille havn og Lynetten bliver fjernet, og en vej til transport af jord etableres. Derfor er det vigtigt at så mange som muligt møder op og lader deres stemme høre.

By & Havn holder borgermøde, hvor Lynetteholm projektet præsenteres, og der bliver mulighed for at stille spørgsmål. Mødet afholdes onsdag den 30. oktober 2019, kl. 18:00–20:00 på Nordre Toldbold 7. Tilmelding til borgermødet er nødvendig og skal sendes til PFI@byoghavn.dk SENEST den fredag d. 25. oktober 2019

Hilsen
Bestyrelsen
20/6-2019
Så har vi langt om længe fået godkendt trafiksikring af området.
se vedhæftede trafik
Der vil blive arbejdet fra mandag den 24 juni og næsten 3 uger. Tirsdag den 25 juni vil en del af Margretheholmen være spæret fra 7-16. Man kan komme ud/ind af parkeringskælderen ved nummer 2. Hvis man mandag aften, parkerer efter nummer 10 vil man ikke kunne bruge sin bil.
vi beklager de gener det måtte give.
 
Der er indkaldt til generalforsamling tirsdag den 10/4-2019 kl 17 i DEAS lokaler, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg
Bestyrelsesmøde 26/2-2019
Deltagere: Mikkel Jochimsen, Kasper Buch, Grete Ellemose, Bendix Kristiansen, Malene Schrøder
 
 • 5 års gennemgang og status:
  Alle beboere har nu modtaget brev om denne.
  Bestyrelsen har bedt om løbende status fra DEAS (Ole) om fremgang.
 • Regnskab 2018 og Budget 2019
  Regnskabet blev gennemgået og og godkendt. Solanlæg har sparet E/F for ca. 60.000 i 2018.
  Budget taget til efterretning med lille stigning i fællesudgifter.
  Generalforsamling bliver 10 april i kantinen hos DEAS.
 • Opslagstavler i opgange beboer til beboer
  Forslag bliver udarbejdet til generalforsamlingen.
 • Indkøb af værktøj og lignene til udlån til beboere.
  Bendix oplyste at der er strikse krav til elværktøj som man udlåner. Det blev derefter droppet.
 • Forslag fra beboere
  Der er kommet forslag om et skur bruges som værksted. Det blev godkendt og der må arbejdes videre med det.
 • Udeståender fra sidste møde.
  ingen
 • Evt.
  Grete deltager i bygningsgennemgang med DEAS og Sjælsø.
3/1-2019
Stormskade på solpanel.
Et af vores solpaneler har revet sig løs i stormen og ramt græsplænen.
Heldigvis blev ingentig beskadiget ud over solpanelet selv.
DEAS har tjekket taget og der ikke tegn på andre løse paneler.
Der er rekvireret håndværker til at montere et nyt panel og gennemgå de resterende igen.
Bestyrelsmøde 27/11-2018
Deltagere: Mikkel Jochimsen, Kasper Buch, Grete Ellemose, Bendix Kristiansen, Malene Schrøder.
 • 5-års gennemgang.
  Bendix havde inviteret Per fra DEAS Bygrådgivnings afdeling til at fortælle hvad vi skal være OBS.
  Der var indhentet 2 tilbud på styring og rådgivning.
  DEAS         250.000-350.000
  RAMBØLL 450.000
  DEAS blev valgt, grundet deres kendskab til bygningerne og pris.
 • Havnen. Alle både væk, på nær den hjemløse. Der er ingivet politi anmeldelse på hans løse hunde særskilt. Sjælsø rykkes for båden, da de er ejer af havnen.
 • Næste møde 26/2-2019
Bestyrelsmøde 1/10-2018
Deltagere: Mikkel Jochimsen, Kasper Buch, Grete Ellemose, Bendix Kristiansen, Malene Schrøder.
 
 • 5-års gennemgang, DEAS undersøger hvem der foretog 1-års gennemgang. Der skal findes en der kan stå for 5 års-gennemgang af ejendommen. Ejere skal opfordres til at melde fejl mangler vedr. bygningen. Kasper undersøger forskellige muligheder.
 • Nøglesystem, Når internet er etableret vil systemet være fjernovervåget, og døre med lavt batteri fx. vil blive opdaget før de løber tør.
  Leverandører, hvis 10 beboere er tilmeldt en leverandør får leverandøren en nøgle, ellers skal bebeoeren selv sørge for adgang. Leverandøren skal kontakte bestyrelsen.
  Folk der har elskab i et andet rum end deres kælderrum, kan aflæse deres el på nettet, hvor aflæsningen opdateres dagligt.
 • Ansøgning om pullert stadig under behandling hos KK.
 • Næste møde 27/11-2018
UPDATE 9/11-2018
Sjælsø, Havnefogden fra By&Havn og politiet kommer inden udgangen af uge 46 med henblik på at fjerne de resterende både og i samme ombæring den hjemløse.
 
17/9-2018
Det er blevet konstateret, at der er flyttet en hjemløs ind med sin båd i vores havn.  
Han har også 2 store hunde, som er meget agressive. Så hvis man har hund, bør man passe på. 
Forholdet er gennem grundejerforeningen blevet politianmeldt. 
7/9-2018
update på nøglesystem.
Så er det fuldt implementeret. Alle skulle have adgang til rigtig depotrum, cykelrum osv.
Send gerne en mail til bestyrelsen efudsigten@gmail.com hvis det ikke skulle være tilfældet.
Nyhed 19/8 - 2018
Opdatering omkring nøglerbrikker.
Der er stadig rod i kælderrum og deres placering. Vi har dog fået identificeret alle rum, og hvilken lejlighed de er tilknyttet. Så snart vi får adgang til viceværtrummet, hvor serveren er placeret, vil det blive kodet. Det forventes senest sidst august.
Der kommer en besked når de er på plads.
Man kan ikke få adgang til andre cykelrum eller opgange end sin egen.